โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรม

1.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวม
          ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกสบาย เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ  สำหรับอุปกรณ์ผู้ผลิต  ได้ผลิตออกมามีการลดขนาดลงไม่ว่าจะเป็นขนาด, หรือน้ำหนัก เผื่อให้ใช้งานหรือการพกพาสะดวก ทำให้ผู้ผลิตต้องค้นหาวัสดุใหม่ ๆ หรือเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้งาน  เลเซอร์จึงกลายเป็นตัวแทนสำคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
          สำหรับกระบวนการผลิตเลเซอร์ได้เข้ามาช่วยหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็น ขบวนการพิมพ์, การตัด, การเชื่อม, หรือการเจาะเป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมเลเซอร์เติบโตอย่างรวดเร็ว

โซลูชันของเรา
HGLaser ขอแนะนำการนำลเซอร์ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

 • ระบบพิมพ์ด้วยเลเซอร์ หรือ การทำเครื่องหมาย
HGLASER มีระบบการพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น ระบบ CO2, Fiber, UV Laser, ซึ่งครอบคุมกับทุกพื้นผิวที่ต้องการพิมพ์   ยกตัวอย่าง การพิมพ์แป้น Keyboard ที่ใช้ระบบ UV Laser เป็นตัวพิมพ์ จะทำให้พื้นผิวไม่เป็นรอย แต่จะทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสีแทน


image
image
image
 • การเคลือบอโนไดซ์ด้วยระบบเลเซอร์
พิ้นผิวที่บางแต่แข็งแรงของอะลูมิเนียม นิยมนำมาใช้ผลิตเป็นมือถือ, แล็ปท็อป, หรือแท็ปเล็ต ซึ่ง HGLASER สามารถใช้ระบบเลเซอร์มาทำการเคลิบอโนไดซ์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
image
image
 • การแกะสลักโละด้วยระบบเลเซอร์
การแกะสลักโลหะใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป กล้องถ่ายรูป ฯลฯ การใช้ระบบเลเซอร์ในการแกะสลัก  ทำได้แม่นยำและมีความคมชัดทำให้ให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
image
image
 •  การเจาะด้วยระบบเลเซอร์
มีการนำเลเซอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้หลากหาย ซึ่งมีข้อดีกว่าการเจาะด้วยระบบอื่นๆ มากเช่น ความเร็วในการเจาะสูงกว่า, ไม่มีการสูญเสียของวัสดุในการเจาะ, สามารถเจาะได้ลึก, สามารถเจาะบนพื้นผิวหรือวัสดุที่เปราะได้

 
ผลประโยชน์ของลูกค้า
 • เครื่องมือที่ใช้งานไม่สึกหรอทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
 • สามารถทำงานได้รวดเร็วทำให้เพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้น
 • เครื่องเลเซอร์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องเลเซอร์ทำได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น

การประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
           

รุ่นที่แนะนำ
 • Online CO2 Laser Marking Machine (Picture -> Link)
 • Online Fiber Laser Marking Machine (Picture -> Link)
 • Online UV / DPSS Laser Marking Machine (Picture -> Link)

2. อุตสาหกรรมยายนต์ (การทำเครื่องหมาย)

ภาพรวม
ตั้งแต่มีการบังคับกฏหมายว่าด้วยข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ จึงจำเป็นที่ชิ้นส่วนต่างๆ ต้องสามารถระบุและยินยันตัวตนได้  เผื่อการเรียกกลับ  มาแก้ไขหรือเปลี่ยนในกรณีมีข้อบกพร่องได้ ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการพิมพ์หรือทำเครื่องหมายต่างๆ บนอุปกรณ์

โซลูชันของเรา
สำหรับ HGLASER ทางเราได้ส่งเสริมการใช้เลเซอร์ในอุตสาหกรรมยานยนค์มายาวนาน  ซึ่งจะเข้ามาช่วยลูกค้าในการผลิต รวมไปถึงการติดตามชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส่งมอบไปแล้วได้

ระบบพิมพ์ด้วยเลเซอร์ หรือ การทำเครื่องหมาย สามารถพิมพ์ได้หลากหลายพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก, พลาสติก, หรือ กระจก  และการพิมพ์ทำได้มากกว่าการพิมพ์แค่บาร์โค้ด ซึ่ง HGLASER สามารถพิมพ์รหัสแบบ 2D ที่มีข้อมูลมากกว่าได้ แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ สามารถพิมพ์การผสมรหัสได้ เช่น  EAN Code 39 กับ 25 มาผสมกัน เป็นตัว

 ผลประโยชน์ของลูกค้า
 • เครื่องมือที่ใช้งานไม่สึกหรอทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
 • สามารถทำงานได้รวดเร็วทำให้เพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้น
 • เครื่องเลเซอร์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องเลเซอร์ทำได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น

การประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

image
AluminumAlloy
image
Glass
image
Cast-iron
image
Automobile Alternator
image
Engine Cylinder Block
image
Engine Camshaft
 รุ่นที่แนะนำ
 • Online CO2 Laser Marking Machine (Picture -> Link)
 • Online Fiber Laser Marking Machine (Picture -> Link)
 • Online UV / DPSS Laser Marking Machine (Picture -> Link)
3. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ภาพรวม
ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ประจำวันมีเพิ่มขึ้นมากมายและเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารหรือยารักษาโรค รวมถึงสินค้าที่จำเป็นอื่นๆ การทำเครื่องหมายหรือการพิมพ์วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตด้วย ซึ่งไม่ได้ทำแค่เครื่องหมายบอก แต่สามารถกันการปลอมแปลงได้ด้วย

แม้ว่าตอนนี้การพิมพ์เครื่องหมายหรือวันที่ผลิตจะยังใช้เครื่องพิมพ์แบบใช้น้ำหมึกนั้น ก็ยังคงมีปัญหามากมายดังนี้
 1. ต้นทุนของการพิมพ์แบบหมึก มีต้ำทุนที่สูง
 2. จำเป็นตัองใช้ช่างผู้เชียวชาญในการซ่อมบำรุง
 3. วันที่หรือเครื่องหมายที่พิมพ์ออกมา สามารถลบได้ง่ายและบ้างครั้งไม่เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์
 4. การผลิตน้ำหมึกหละเคมีต่างๆ ทีใช้นั้นยังตงเป็นปัญหาเรื่องการกำจัดเรื่องมลพิษหรือด้านความปลอดภัยอื่นๆ
จากการศึกษาเพิ่มเติม ปัญหาที่พบเหล่านี้ส่วนมากจะเกิดจากการใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบอิงค์เจ็ท หรือ หมึกที่ล้าสมัย  และยังไม่สามรถสร้างความแตกต่างจนถึงการป้องกันการปลอมแปลงได้  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จึงได้รับความนิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไป


โซลูชันของเรา
          ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมเลเซอร์ HGLASER มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม  การใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์ในทุกอุตสาหกรรม  และให้ครบทุกโซลูชั่นของความต้องการ
เนื่องจากเครื่องพิมพ์วันที่แบบอิงค์เจ็ทมีปัญหาด้านมลภาวะจากการใช้งานการและมีค่าบำรุงรักษามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางเคมีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะก้าวทันการพัฒนาของอุตสาหกรรม
 • หมึกและตัวทำละลายมีความระเหยจะก่อให้เกิดสารพิษตกค้างทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งาน
 • เครื่องพิมพ์วันที่แบบอิงค์เจ็ทใช้หมึกจำนวนมากซึ่งทำให้ต้นทุนสูง
 • หัวพิมพ์ของเครื่องจะถูกตัวหรือใช้ไม่ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมความชื้นและฝุ่นละอองซึ่งอาจทำให้เสียบ่อย
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหัวฉีดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สูงเกินไป

          เครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์  เมื่อเทียบกับการพิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทการพิมพ์ด้วยเลเซอร์จะก้าวหน้ามากกว่า   การใช้เครื่องยิงเลเซอร์เริ่มต้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไข้ปัญหาของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบเดิม ๆ และยังมีความยินหนุ่นกว่า เหมาะสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

หลักการการทำงานของเลเซอร์: การมาร์กด้วยเลเซอร์เป็นการฉายรังสีเฉพาะที่  ในสารที่มีลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงเพื่อทำให้มันระเหยอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสีโดยปฏิกิริยาทางกายภาพหรือทางเคมี การพิมพ์จะทำงานตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถสร้างกราฟิกและช้อความได้ทุกชนิด ดังนั้นเลเซอร์มาร์คกิ้งจึงเป็นเครื่องพิมพ์วันที่อาหารที่ปลอดภัยที่สุด

ข้อดีของเครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์
 • ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • พิมพ์วันที่ผลิตและหมายเลขแบทช์ (Batch) เหมาะสำหรับการติดตามผลิตภัณฑ์
 • ด้วยการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้เครื่องทำสามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงและใช้เวลาไม่ต้องบำรุงรักษานาน 20,000 ชั่วโมง
 • ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • พิมพ์จุดข้อมูลได้จำนวนมากในพื้นที่เล็ก ๆ และทำเครื่องหมายบนวัสดุของผลิตภัณฑ์ด้วยลำแสง
 • พื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องสะอาด และไม่มีเสียงดังในการทำงาน

อุปกรณ์เครื่องพิมพ์วันที่แบบอิงค์เจ็ทเครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์
ต้นทุนการลงทุนต่ำสูง
ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาสูงปานกลาง
ความถึ่ใยการบำรุงรักษาสูงต่ำ
ความทน (พิมพ์)ลบออกได้ง่ายไม่สามารถลบได้
การป้องกันการสูญเสียและมลพิษเกิดมลพิษง่ายกันน้ำ
ป้องกันการหลุดรอก
เปลี่ยนสีได้
ความยืดหยุ่นป้องกันน้ำ
ห้องการหลุดรอก
ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้เยอะ
ทำได้หลากหลาย

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • พิมพ์ได้เร็วและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้น
 • เมื่อพิมพ์แล้วไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ซึ่งไม่สามารถปลอมแปลงได้
 • เครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ได้ใช้หมึกและสารละลายในการพิมพ์ ทำให้สิ่งแวดล้อมที่ผลิตสะอาดและไม่มีมลพิษ
 • พิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
 • และที่สำคัญที่สุดเครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์ ไม่ต้องบำรุงรักษามากเหมือนแบบใช้หมึก ทำให้ต้ำทุนการผลิตต่ำลง

การปรยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

**ตัวอย่างสินค้า

รุ่นที่แนะนำ
 • Online CO2 Laser Marking Machine (Picture -> Link)
 • Online Fiber Laser Marking Machine (Picture -> Link)
 • Online UV / DPSS Laser Marking Machine (Picture -> Link)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้